loader image

Cookiebeleid van www.bodytrainingstudio.be

Cookiebeleid van www.bodytrainingstudio.be

Dit document informeert Gebruikers over de technologieën die deze website in staat stellen de hieronder beschreven doeleinden te bereiken. Met deze technologieën kan de eigenaar informatie opvragen en opslaan (bijv. via een cookie) of middelen gebruiken (bijv. door een script uit te voeren) op het apparaat van een gebruiker wanneer deze interactie heeft met deze website.

Gemakshalve worden al deze technologieën in dit document gedefinieerd als “Trackers”, tenzij er een reden is om ze te onderscheiden.
Hoewel Cookies bijvoorbeeld zowel op web- als op mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het onnauwkeurig zijn om naar Cookies te verwijzen in de context van mobiele toepassingen, omdat zij browsergebaseerde trackers zijn. Daarom wordt in dit document de term Cookies alleen gebruikt wanneer hij specifiek bedoeld is om dit specifieke type Tracker aan te duiden.

Voor sommige van de doeleinden waarvoor Trackers worden gebruikt, kan toestemming van de Gebruiker nodig zijn, afhankelijk van de geldende wetgeving. Indien toestemming is gegeven, kan deze te allen tijde worden ingetrokken door de instructies in dit document te volgen.

Deze website gebruikt Trackers die rechtstreeks door de Eigenaar worden beheerd (de zogenaamde “Trackers van de eerste partij”) en Trackers die diensten van een derde partij mogelijk maken (de zogenaamde “Trackers van derden”). Tenzij hierin anders is bepaald, kunnen derde aanbieders toegang krijgen tot Trackers die door henzelf worden beheerd.
De geldigheids- en vervaltermijnen van Cookies en andere soortgelijke Trackers kunnen variëren afhankelijk van de door de Eigenaar of de desbetreffende aanbieder ingestelde levensduur. Sommige verlopen aan het einde van de browsersessie van de Gebruiker.
In aanvulling op wat in de beschrijvingen van elk van de onderstaande categorieën is vermeld, kunnen Gebruikers meer nauwkeurige en actuele informatie over de levensduurbeschrijving en andere nuttige informatie – zoals de aanwezigheid van andere Trackers – vinden in het privacybeleid van de respectieve externe providers, waarnaar wordt verwezen, of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website en de levering van de Dienst

Deze website gebruikt zogenaamde “technische” Cookies en andere gelijkaardige Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of de levering van de Dienst.

Andere activiteiten waarbij trackers worden gebruikt

De ervaring verbeteren

Deze website gebruikt Trackers om een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden door de kwaliteit van opties voor voorkeurenbeheer te verbeteren en interacties met externe netwerken en platforms mogelijk te maken.

Weergave van inhoud van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website bekijken en ermee interageren. Als een dergelijke dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds gegevens over het webverkeer van de pagina’s verzamelen, zelfs als de gebruiker er geen gebruik van maakt.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Instagram is een door Instagram, Inc. geleverde dienst voor het bekijken van afbeeldingen, waardoor deze website dergelijke inhoud op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Google Maps widget (Google Ireland Limited)

Google Maps is een kaartleesdienst van Google Ireland Limited waardoor deze website dergelijke inhoud op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Widget vidéo YouTube (Google Ireland Limited)

YouTube is een dienst voor het bekijken van video-inhoud die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, waardoor deze website dit type inhoud op zijn pagina’s kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Duur van de opslag :

PREF: 8 maanden
VISITOR_INFO1_LIVE: 8 maanden
YSC: duur van de sessie
Verwerkte persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Uitwisselingen met sociale netwerken en externe platforms

Dit type dienst maakt uitwisselingen met sociale netwerken of andere externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website mogelijk.
De uitwisselingen en informatie die via deze website worden verkregen, vallen altijd onder de privacy-instellingen die de Gebruiker voor elk sociaal netwerk heeft bepaald.
Dit type dienst kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen van de pagina’s waarop het is geïnstalleerd, zelfs wanneer de Gebruiker er geen gebruik van maakt.
Wij raden u aan uit te loggen bij de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de op deze website verwerkte gegevens niet worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker.

Facebook Like-knop en sociale widgets (Facebook, Inc.)

De Facebook Like-button en sociale widgets zijn diensten die interactie met het sociale netwerk Facebook mogelijk maken, geleverd door Facebook, Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Duur van de opslag :

3 maanden

Maatregel

Deze website gebruikt Trackers om het verkeer te meten en het gedrag van de Gebruiker te analyseren om de Dienst te verbeteren.

Analyse

De diensten in dit gedeelte stellen de Eigenaar in staat het webverkeer te controleren en te analyseren en het gedrag van de gebruiker te volgen.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze website te volgen en te analyseren, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om deze te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om advertenties op zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Duur van de opslag :

AMP_TOKEN: 1 uur
ga: 2 jaar
gac*: 3 maanden
_gat: 1 minuut
_gid: 1 dag

Hoe voorkeuren te beheren en toestemming te geven of in te trekken

Er zijn verschillende manieren om Tracker-voorkeuren te beheren en waar nodig toestemming te geven en in te trekken:

Gebruikers kunnen Tracker-voorkeuren rechtstreeks in hun eigen apparaatinstellingen beheren, bijvoorbeeld door het gebruik of de opslag van Trackers te verhinderen.

Daarnaast kunnen Gebruikers, wanneer het gebruik van Trackers gebaseerd is op toestemming, deze toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in te stellen in de cookiemelding, of door deze voorkeuren dienovereenkomstig bij te werken met behulp van de desbetreffende widget voor toestemmingsvoorkeuren, indien van toepassing.

Het is ook mogelijk om via de functies van de browser of het apparaat eerder opgeslagen Trackers te verwijderen, met inbegrip van die welke worden gebruikt om de oorspronkelijke toestemming van de Gebruiker te onthouden.

Andere Trackers in het lokale geheugen van de browser kunnen worden verwijderd door de browsegeschiedenis te wissen.

Met betrekking tot Trackers van derden kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken via de bijbehorende opt-out link (indien aanwezig), met behulp van de middelen die in het privacybeleid van die derde partij worden vermeld of door contact op te nemen met die derde partij.

Toegang tot instellingen voor Trackers

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over het beheer van cookies in de meest gebruikte browsers

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Brave
Opera
Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers die worden gebruikt op mobiele toepassingen beheren door de juiste apparaatinstellingen uit te schakelen, zoals de advertentie-instellingen voor mobiele apparaten of de tracking-instellingen in het algemeen (Gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen en zoeken naar de juiste instelling).

Gevolgen van het weigeren van toestemming

Het staat Gebruikers vrij al dan niet toestemming te geven. Er dient echter te worden opgemerkt dat Trackers deze website in staat stellen om Gebruikers een betere ervaring en geavanceerde functionaliteit te bieden (in overeenstemming met de hierin beschreven doeleinden). Zonder de toestemming van de Gebruiker kan de Eigenaar de betreffende functionaliteit dan ook niet aanbieden.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Body Training Studio SPRL
Avenue Besme 107
1190 Bruxelles (Belgique)
TVA : BE0644840954

E-mailadres van de eigenaar: info@bodytrainingstudio.be

Aangezien het gebruik van Trackers op deze website niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, is elke specifieke verwijzing naar Trackers van derden slechts een leidraad. Voor volledige informatie dienen Gebruikers het privacybeleid van de hierin genoemde diensten van derden te raadplegen.

Vanwege de objectieve complexiteit van trackingtechnologieën dienen Gebruikers contact op te nemen met de Eigenaar als zij meer informatie wensen over het gebruik van dergelijke technologieën door deze website.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die, direct, indirect of in combinatie met andere informatie – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld door deze website (of door diensten van derden die door deze website worden gebruikt), waaronder de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door Gebruikers die deze website gebruiken, URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de Gebruiker worden gebruikt, verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv. de tijd die aan elke pagina van de Applicatie wordt besteed) en het aantal bekeken pagina’s. ), het land van herkomst, de kenmerken van de door de Gebruiker gebruikte browser en het besturingssysteem, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijvoorbeeld de tijd die aan elke pagina in de Applicatie wordt besteed) en padgegevens in de Applicatie met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s, en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem of de computeromgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze website gebruikt en die, tenzij anders vermeld, de betrokkene is.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Subverwerker (of verantwoordelijke voor de verwerking)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan die namens de verantwoordelijke voor de verwerking Persoonsgegevens verwerkt zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze website. Tenzij anders vermeld, is de verantwoordelijke voor de verwerking de eigenaar van deze website.

Deze website (of deze Applicatie)

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service

De dienst die door deze website wordt geleverd zoals beschreven in de (eventuele) voorwaarden en op deze website/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, hebben alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie betrekking op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Cookies zijn trackers die bestaan uit kleine verzamelingen gegevens die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen.

Trackers

Een Tracker verwijst naar elke technologie – bijvoorbeeld cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingebedde scripts, elektronische tags en vingerafdrukken – die gebruikers volgt, bijvoorbeeld door toegang tot of opslag van informatie op het apparaat van de gebruiker.

Juridische informatie

Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van verschillende wetgevingen, waaronder artikel 13/14 van de EU-verordening 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op deze website, tenzij hierin anders vermeld.

Select Session Type: TRIAL SESSION